Kursliste

Van vloek naar zegen

Ontdek de aard van zegeningen en vloeken en hoe ze het dagelijks leven beïnvloeden!

Jij bent waardevol!

God is onze Vader en Jezus kwam om ons de weg naar Hem te wijzen. Wat betekent Zijn Vaderschap voor ons? Hoe laten we dat tot ons doordringen?

Onze Vader heeft een antwoord voor onze schuld, schaamte en afwijzing. Leer Gods onbegrijpelijke, grenzeloze, overvloedige liefde steeds beter kennen en ontdek hoe je Gods acceptatie kunt aanvaarden en kunt leven in je identiteit als kind van Hem.

Leven in Gods aanwezigheid

In deze cursus leer je over drie geestelijke activiteiten, die je gebedsleven revolutionair kunnen veranderen.

Leven met de Heilige Geest

Veel christenen hebben moeite met het thema van de Heilige Geest. Wie is Hij eigenlijk – en hoe kun je leven met Hem? Van de Drie-eenheid is Hij de minst begrepen Persoon, en blijft voor veel christenen vaak abstract.

Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, zodat wij niet ‘als wezen zouden achterblijven’. Je kunt dus ook zeggen, dat iedere christen die niet vervuld is met de Heilige Geest, eigenlijk nog steeds een wees is – en dus geen Vader heeft. In het boek Handelingen zien we bovendien dat de vervulling met de Heilige Geest de enige verklaring is voor het krachtige, opmerkelijke leven van de eerste christenen. Een leven van bovennatuurlijke wonderen en tekenen, maar ook van blijmoedig verdragen van lijden en verdrukking, van ongekende eenheid en onderlinge betrokkenheid, en ga zo maar door. Volgens Derek Prince kun je zonder Heilige Geest zelfs niet spreken van nieuwtestamentisch christendom. Een opmerkelijke uitspraak, met een vergaande strekking!

Genoeg reden dus om dit ‘abstracte’ terrein van het leven met de Heilige Geest nader te bestuderen!

De namen van God

In de Bijbel openbaart God zichzelf door een verschillende verbondsnamen, die ons heel veel leren over Zijn karakter. Een aantal hiervan worden, met hun persoonlijke betekenis voor jou, uitgelegd in deze cursus. 

Wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen. 

Bescherming tegen misleiding

Een radicale cursus, die je helpt groeien in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Leer onderscheiden waarop het aankomt om rein en onberispelijk te zijn tegen de dag van Christus! (zie Filippenzen 1:9)

Blijf in Gods waarheid als bescherming tegen vele vormen van misleiding.

Start 5 juni, duur 6 weken

Heb je je al ingeschreven?
Dan kun je je hieronder aanmelden met de sleutel die je van ons hebt ontvangen in de bevestigingsmail.

Leven in de Eindtijd

Ook al zijn er 'geheimenissen die verborgen blijven', dat mag ons er niet van weerhouden te ontdekken wat wel geopenbaard is om daar ook naar te gaan handelen. Zo maken we ons klaar voor de voltooiing van Gods plan met ons, en maken we deel uit van de overwinnende Gemeente die haar opdracht volbrengt.

Klik hier voor meer informatie.

 

Elke Dag Geloven

Bijbels geloof is in beweging, het is een kracht. Paulus zegt:  Met het hart gelooft men tot gerechtigheid… Geloof komt vanuit ons hart.

Deze cursus neemt je mee in een ‘geloofsavontuur’, hij beantwoordt niet alleen vragen, maar daagt je ook uit. Doe mee en leer te geloven met je hart,  op zo’n manier dat het een verandering en een omkeer van gewoonten, karakter en leven voortbrengt.

Beloofd Land

Wat is er zo bijzonder aan dat kleine strookje land Israël? Wat zeggen de Bijbelse profetieën hierover? Waar past de recente geschiedenis hierin en wat is de toekomst? In deze studie ontdek je de antwoorden op deze vragen en ga je zien wie er werkelijk de regie in handen heeft.

Klik hier voor meer informatie.

 

Leer Bidden

Hoe kunnen we zo bidden dat de hemel zich opent en ons gebed altijd wordt verhoord? Zo’n cursus bestaat helaas niet. Wat wel bestaat, is inspirerend onderwijs uit Gods levende Woord, dat ons stap voor stap helpt groeien in gebed. Meer dan zestig jaar lang leefde de Bijbelleraar Derek Prince wat hij predikte – een dynamisch en toegewijd gebedsleven, waarin hij vele verhoringen en wonderen zag. Op heldere en boeiende toon ontvouwt deze cursus vele belangrijke principes, zoals: 

  • Wat zijn Bijbelse voorwaarden voor effectief gebed?
  • Twaalf verschillende manieren van bidden
  • Hoe kunnen we leren bidden ‘in Gods wil’?
  • De ‘atoomkracht’ van Jezus’ bloed.
Deze cursus neemt je mee in een avontuur om te leren bidden met meer vertrouwen en meer kracht. En terwijl je groeit in inzicht en begrip, ontdek je bovennatuurlijke gebedskracht.

Man en Vader

Een cursus over Gods bestemming voor echtgenoten en vaders. Vanuit het video-onderwijs in Dereks preken 'Man en Vader' en 'Wat is een man Gods?' en het boek 'Man en Vader' leer je over een herkenbaar en noodzakelijk onderwerp voor deze tijd: Gods vaderschap en het beeld daarvan in de gezinnen.

Wil je als groep deze cursus volgen dan kan dit op aanvraag:

info@derekprince.nl
0251-255044

Aanmelden met de sleutel:

Le combat spirituel - Se préparer pour la bataille

Découvrez la nature de la guerre spirituelle et la signification pratique de votre armure spirituelle !

 

La Terre Promise

Que représente ce petit bout de terre, Israël, de si particulier ? Que disent les prophéties bibliques à ce sujet ? Comment s' inscrivent les événements historiques récents et que réserve l'avenir ?