المقررات الدراسية المتاحة

English Self Study Bible Course

Bible Study Course

"Through the years, I have had the unfortunate task of ministering to hundreds and hundreds of Christians whose lives had collapsed... Many of them had been believers for years... in some case, leaders and pastors. In most situations, I found that in some manner, the foundation of their Christian faith had not been solidly laid."
- Derek Prince

Do you ever wish that you could insure your faith?

Today you can discover a way to make your belief in Christ so strong that it is an unshakeable foundation for the rest of your life.

An ongoing study of God's Word is vital for this. For an effective Christian life, confidence in your walk with Jesus, and all God's blessings that follow, a Bible foundation course is the perfect place to start this journey.

What are the benefits?

"Since I became a christian 8 years ago I have been on a rollercoaster ride up one minute and down the next. Not knowing where to start my christian walk wondering if there was any structure I could follow. Never knowing where to begin. Until I was introduced to the foundations for christian living... And through this book I am now going through the bible correspondence course... Highly Recomend it."
- Robert Shearer
 • A lasting peace in your life; day in, day out
 • Be sure of what you hope for; know how to find the evidence for this hope
 • Quickly answer any nagging doubts and fears
 • Respond immediately to undermining by the devil, with boldness and certainty
 • Take your relationship with God to the next level
 • Pray more effectively and see the world change
 • Discover your destiny; where should you go and what you should do next?
 • Hear God's voice speaking directly into your life for guidance and reassurance
 • Best of all - see more people come to know Christ around you.

Derek Prince, a Cambridge scholar and inspirational preacher for almost 60 years, personally developed this Bible Course. He wanted to help eager, everyday Christians, no matter what their previous experience of Bible study, develop this discipline. He wanted to encourage people to know more about God and experience His love more deeply.
Derek's personal study was incredibly deep, but his teaching is simple and easy to follow.

 

About the course

This FREE online study programme allows you to work at your own pace. It's designed around established and effective teaching techniques, and is thorough, Biblically-based and practical. Even if you have never read the Bible before, you will find this systematic study guide easy to use and helpful. Or, if you have been a believer for many years, you will experience important changes in your life and discover an intimacy with God that you may never have known before.

To start the course for free today, sign up using this link.

Dankzegging, lofprijs en aanbidding

In deze cursus leer je over drie geestelijke activiteiten, die je gebedsleven revolutionair kunnen veranderen. 

Leven met de Heilige Geest

Veel christenen hebben moeite met het thema van de Heilige Geest. Wie is Hij eigenlijk – en hoe kun je leven met Hem? Van de Drie-eenheid is Hij de minst begrepen Persoon, en blijft voor veel christenen vaak abstract.

Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, zodat wij niet ‘als wezen zouden achterblijven’. Je kunt dus ook zeggen, dat iedere christen die niet vervuld is met de Heilige Geest, eigenlijk nog steeds een wees is – en dus geen Vader heeft. In het boek Handelingen zien we bovendien dat de vervulling met de Heilige Geest de enige verklaring is voor het krachtige, opmerkelijke leven van de eerste christenen. Een leven van bovennatuurlijke wonderen en tekenen, maar ook van blijmoedig verdragen van lijden en verdrukking, van ongekende eenheid en onderlinge betrokkenheid, en ga zo maar door. Volgens Derek Prince kun je zonder Heilige Geest zelfs niet spreken van nieuwtestamentisch christendom. Een opmerkelijke uitspraak, met een vergaande strekking!

Genoeg reden dus om dit ‘abstracte’ terrein van het leven met de Heilige Geest nader te bestuderen!

De namen van God

In de Bijbel openbaart God zichzelf door een verschillende verbondsnamen, die ons heel veel leren over Zijn karakter. Een aantal hiervan worden, met hun persoonlijke betekenis voor jou, uitgelegd in deze cursus. 

Wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen. 

Beschermd tegen misleiding

Een radicale cursus, die je helpt groeien in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Leer onderscheiden waarop het aankomt om rein en onberispelijk te zijn tegen de dag van Christus! (zie Fil. 1:9)

Blijf in Gods waarheid als bescherming tegen vele vormen van misleiding.

Start 20 januari, duur 6 weken

Heb je je al ingeschreven?
Dan kun je je hieronder aanmelden met de sleutel die je van ons hebt ontvangen in de bevestigingse-mail.

Leven in de Eindtijd

Start: 7 juni 2019

Ook al zijn er 'geheimenissen die verborgen blijven', dat mag ons er niet van weerhouden te ontdekken wat wel geopenbaard is om daar ook naar te gaan handelen. Zo maken we ons klaar voor de voltooiing van Gods plan met ons, en maken we deel uit van de overwinnende Gemeente die haar opdracht volbrengt.

Klik hier voor meer informatie.

 

Leven met de Heilige Geest

Start: 7 oktober 2016

Veel christenen hebben moeite met het thema van de Heilige Geest. Wie is Hij eigenlijk – en hoe kun je leven met Hem? Van de Drie-eenheid is Hij de minst begrepen Persoon, en blijft voor veel christenen vaak abstract.

Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, zodat wij niet ‘als wezen zouden achterblijven’. Je kunt dus ook zeggen, dat iedere christen die niet vervuld is met de Heilige Geest, eigenlijk nog steeds een wees is – en dus geen Vader heeft. In het boek Handelingen zien we bovendien dat de vervulling met de Heilige Geest de enige verklaring is voor het krachtige, opmerkelijke leven van de eerste christenen. Een leven van bovennatuurlijke wonderen en tekenen, maar ook van blijmoedig verdragen van lijden en verdrukking, van ongekende eenheid en onderlinge betrokkenheid, en ga zo maar door. Volgens Derek Prince kun je zonder Heilige Geest zelfs niet spreken van nieuwtestamentisch christendom. Een opmerkelijke uitspraak, met een vergaande strekking!

Genoeg reden dus om dit ‘abstracte’ terrein van het leven met de Heilige Geest nader te bestuderen!

Elke dag geloven

Bijbels geloof is in beweging, het is een kracht. Paulus zegt:  Met het hart gelooft men tot gerechtigheid… Geloof komt vanuit ons hart.

Deze cursus neemt je mee in een ‘geloofsavontuur’, hij beantwoordt niet alleen vragen, maar daagt je ook uit. Doe mee en leer te geloven met je hart,  op zo’n manier dat het een verandering en een omkeer van gewoonten, karakter en leven voortbrengt.

Beloofd Land

Start: 13 september

Wat is er zo bijzonder aan dat kleine strookje land Israël? Wat zeggen de Bijbelse profetieën hierover? Waar past de recente geschiedenis hierin en wat is de toekomst? In deze studie ontdek je de antwoorden op deze vragen en ga je zien wie er werkelijk de regie in handen heeft.

Klik hier voor meer informatie.

 

Leer Bidden

Sleutels tot gebedsverhoring

Hoe kunnen we zo bidden dat de hemel zich opent en ons gebed altijd wordt verhoord? Zo’n cursus bestaat helaas niet. Wat wel bestaat, is inspirerend onderwijs uit Gods levende Woord, dat ons stap voor stap helpt groeien in gebed. Meer dan zestig jaar lang leefde de Bijbelleraar Derek Prince wat hij predikte – een dynamisch en toegewijd gebedsleven, waarin hij vele verhoringen en wonderen zag. Op heldere en boeiende toon ontvouwt deze cursus vele belangrijke principes, zoals: 

 • Wat zijn Bijbelse voorwaarden voor effectief gebed?
 • Twaalf verschillende manieren van bidden
 • Hoe kunnen we leren bidden ‘in Gods wil’?
 • De ‘atoomkracht’ van Jezus’ bloed.
Deze cursus neemt je mee in een avontuur om te leren bidden met meer vertrouwen en meer kracht. En terwijl je groeit in inzicht en begrip, ontdek je bovennatuurlijke gebedskracht.
 

Man en Vader

Een cursus over Gods bestemming voor echtgenoten en vaders. Vanuit het videoonderwijs in Dereks preken 'Man en Vader'en 'Wat is een man Gods?' en het boek 'Man en Vader' leer je over een herkenbaar en noodzakelijk onderwerp voor deze tijd: Gods vaderschap en het beeld daarvan in de gezinnen.

Wil je als groep deze cursus volgen dan kan dit op aanvraag:

info@derekprince.nl
0251-255044

Aanmelden met de sleutel:


تصنيفات المقررات الدراسية