Leven met de Heilige Geest

Veel christenen hebben moeite met het thema van de Heilige Geest. Wie is Hij eigenlijk – en hoe kun je leven met Hem? Van de Drie-eenheid is Hij de minst begrepen Persoon, en blijft voor veel christenen vaak abstract.

Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, zodat wij niet ‘als wezen zouden achterblijven’. Je kunt dus ook zeggen, dat iedere christen die niet vervuld is met de Heilige Geest, eigenlijk nog steeds een wees is – en dus geen Vader heeft. In het boek Handelingen zien we bovendien dat de vervulling met de Heilige Geest de enige verklaring is voor het krachtige, opmerkelijke leven van de eerste christenen. Een leven van bovennatuurlijke wonderen en tekenen, maar ook van blijmoedig verdragen van lijden en verdrukking, van ongekende eenheid en onderlinge betrokkenheid, en ga zo maar door. Volgens Derek Prince kun je zonder Heilige Geest zelfs niet spreken van nieuwtestamentisch christendom. Een opmerkelijke uitspraak, met een vergaande strekking!

Genoeg reden dus om dit ‘abstracte’ terrein van het leven met de Heilige Geest nader te bestuderen!