De namen van God

In de Bijbel openbaart God zichzelf door een verschillende verbondsnamen, die ons heel veel leren over Zijn karakter. Een aantal hiervan worden, met hun persoonlijke betekenis voor jou, uitgelegd in deze cursus. 

Wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen.